Fotogalerie Slovensko 2005-2009

Meření v raně středověkém kostele v Kostoľanech pod Tríbečom, Slovensko. Výzkum nástěnných maleb probíhal v letech 2005-2009.