Methodologies

Portable X-ray fluorescence analyzers: methodology of their use within non-invasive survey of paintings in situ

Authors: Hradil, David ; Hradilová, Janka

Aim of the methodology is to determine the general limits for application of portable XRF analyzers (currently available and newly developed) to the practical materials research of the fine art and reduce the risk of erroneous interpretations in a given context. The target group are professionals and learned laymen (regardless of their initial education) who want use the method in the conservation practice or within the interdisciplinary research of fine arts, as a part of the non-invasive stage of such research, which does not require any intervention into the artwork and any transport of the painting to a specialized workplace.

Project no.: DF12P01OVV048 (CEP)

Funding provider: Ministerstvo kultury ČR

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203454

 

The methodology for visualization of the internal structure of the painting using novel x-ray based methods

Authors: Hradilová, Janka ; Hradil, David ; Trmalová, Olga ; Žemlička, Jan

Tato metodika se zabývá zapojením nově testovaných a nově vyvíjených metod umožňujících zobrazení vnitřní struktury díla do restaurátorského průzkumu, omezuje se však pouze na metody využívající rentgenové záření – rtg. radiografii (XRR) a rtg. fluorescenci (XRF). Velmi široká oblast metod využívajících infračervené záření zůstává námětem dalšího systematického výzkumu. Metodika je členěna do tří částí. V té prvé je monitorován a zhodnocen současný stav poznání v celém oboru zobrazovacích technik (tj. optických i radiografických) a popsána míra zapojení těchto stávajících možností do praktického restaurátorského průzkumu malířských děl. V druhé části je popsáno testování radiografických zařízení s pixelovými detektory nově vyvinutých v rámci projektu NAKI DF12P01OVV048 a zhodnocen jejich přínos pro praktický průzkum techniky malby vyplývající s mimořádného prostorového rozlišení, materiálové citlivosti a mobility. Metodika se přitom zaměřuje na praktické aspekty použití a interpretace spíše než na technické parametry a obsluhu jednotlivých zařízení. Ve třetí části je metodika doplněna testováním rentgen-fluorescenčního velkoplošného skeneru (MA-XRF), který představuje soudobou špičku v neinvazívních analytických technikách.

Project no.: DF12P01OVV048 (CEP)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203455