Materiálový průzkum pro restaurátory
 
RNDr. Janka Hradilová
el: (+420) 273 139 007 nebo (+420) 723 065 425, hradilovaj@volny.cz
Akademie výtvarných umění v Praze, Laboratoř ALMA, Veletržní 65/825,
170 00 Praha 7 - Holešovice
 

Výzkum a vývoj
 
Dr. David Hradil
tel: (+420) 311 236 930 or (+420) 723 031 289, hradil@iic.cas.cz
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.,
Laboratoř ALMA, Husinec-Řež č.p. 1001, Husinec-Řež, 260 68