Mezinárodní spolupráce

ALMA dlouhodobě rozvíjí spolupráce v mezioborovém výzkumu uměleckých děl nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích (např. Německo, Itálie, Rakousko, Nizozemsko, Slovensko, Polsko nebo Rumunsko). Četné spolupráce byly navázány nejen s vědeckými a kulturními institucemi (muzei, galeriemi), ale i jednotlivými historiky umění a restaurátory.


Od roku 2006 ALMA pořádá mezinárodní konference, na kterých probíhá široká mezioborová diskuse týkající se výzkumu, ochrany a restaurování uměleckých děl za účasti odborníků a studentů z různých oborů přírodních věd, historie umění a restaurování. Od roku 2010 jsou sborníky z konferencí ALMA – Acta Artis Academica – zařazeny do databáze ISI Proceedings (Web of Science).


Od roku 2011 se ALMA podílí na činnosti Komise pro krystalografii v umění a kulturním dědictví (CrysAC) v rámci Mezinárodní krystalografické unie (IUCr). Tato komise se zaměřuje na aplikaci pokročilých krystalografických metod v kulturním dědictví a posilování vazeb mezi krystalografy, matematiky, materiálovými vědci, umělci, designéry, architekty, kurátory, konzervátory a archeology.


V rámci Strategie AV21 (http://www.avcr.cz/cs/strategy/) je ALMA zapojena do dvou programů: „Diagnostické metody a techniky“ a „Město jako laboratoř změny“. Nové analytické přístupy, např. aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) nebo sekundárního elektronového hyperspektrálního zobrazování (SEHI), se vyvíjejí ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR.
​​​​​​

Přednášející na 2. workshopu CrysAC přidruženém k 6. mezioborové konferenci ALMA v roce 2017 v Brně.