Přínos materiálových analýz

Přínos materiálových analýz pro interpretace techniky malby a umělecko-historická bádání obecně

Autoři: David Hradil, Janka Hradilová, Igor Fogaš, Štěpánka Hrdličková Kučková
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
ISBN 978-80-87108-43-7
200,- Kč bez DPH (DPH 10%)

K příležitosti konání 1. studentského workshopu pořádaného laboratoří ALMA ve dnech 30.9 - 2.10. 2013 byla vydána monografie s názvem "Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko - historická bádání obecně" autorů D. Hradila, J. Hradilové, I. Fogaše a Š. Hrdličkové Kučkové. Účastnící workshopu mají publikaci zajištěnu zdarma (bude zaslána), ostatní si ji mohou objednat.

OBJEDNAT

Obsah

David Hradil: Klíčové slovo „ANALÝZA“ str. 7

Janka Hradilová: Interpretace techniky malby s využitím materiálového průzkumu str. 17

Janka Hradilová: Vybrané ukázky z materiálového průzkumu str. 28

Igor Fogaš: Analýza v praxi restaurátorského průzkumu str. 45

Štěpánka Hrdličková Kučková: Současné směry výzkumu (I.): Analýza organických látek str. 60

David Hradil: Současné směry výzkumu (II.): Hledání provenienčních znaků str. 65

EXTENDED ABSTRACTS / ZDEŇKA ČERMÁKOVÁ str. 75

Analysis as a keyword / David Hradil str. 77

Interpretation of the painting technique supported by material research / Janka Hradilová str. 80

Selected examples of materials research / Janka Hradilová str. 84

Analysis in practice of restoration survey / Igor Fogaš str. 87

Current directions in research (I.): analysis of organic materials / Štěpánka Hrdličková Kučková str. 90

Current directions in research (II.): search for provenance characteristics / David Hradil str. 92

OBJEDNAT