Acta Artis Academica 2014

ACTA ARTIS ACADEMICA 2014
Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech
Interpretation of fine art's analyses in diverse contexts

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
ISBN 978-80-87108-48-2
500,- Kč bez DPH (DPH 10%)

 

Sborník obsahuje příspěvky z 5. mezioborové konference ALMA s názvem "Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech", která se konala ve dnech 20. - 21. 11. 2014 v prostorách Barokního refektáře Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Příspěvky jsou otištěny v české, popř. slovenské verzi a v uplném anglickém překladu. Příspěvky zvaných přednášejících jsou otištěny pouze v angličtině.

OBJEDNAT

Obsah
D. a J. Hradilovi: Deset let činnosti laboratoře ALMA (2004-2014) / Ten years of activity of the ALMA laboratory (2004-2014)

 

Sekce 1 / Session 1
Zobrazovací metody: od vnitřní struktury díla k materiálovému složení a naopak
Imaging methods: from inner structure of artwork to its material composition and vice versa

Raffaella Fontana, Marco Barucci, Enrico Pampaloni, Jana Striova, Luca Pezzati: From Leonardo to Raffaello: Insights by VIS-IR reflectography

Magdalena Iwanicka: Optical coherence tomography in painting conservation practice

Jan Blažek, Barbara Zitová, Tomáš Tichý, Vlasta Vašutová: Optické vlastnosti historických malířských pigmentů v blízkém infračerveném záření, Optical properties of historical paint pigments under near infrared (NIR) radiation

Jan Žemlička, Jan Jakůbek, Jan Dudák, Janka Hradilová, Olga Trmalová: Radiografie maleb s vysokým rozlišením (I): testování a měření velkoplošným pixelovým detektorem, X-ray radiography of paintings with high resolution I.: testing and measurements with large area pixel detector

Janka Hradilová, Olga Trmalová, Jan Žemlička: Radiografie maleb s vysokým rozlišení, (II): dva protějškové obrazy ze zámecké kaple ve Vizovicích - dva zcela odlišné příběhy, X-ray radiography of painting with high resolution II.: two counterpart paintings from tha chapel in Vizovice chateau - two completely different stories


Sekce 2 / Session 2
Speciální přednášky k roku krystalografie
Special lectures marking the year of crytallography

Emeline Pouyet, Marine Cotte: Combined synchrotron-based X-ray and FTIR micro-spectroscopies for studying cultural heritage artefacts

Klaus Häfner: Use of Andrea Pozzo's grid as a tool for baroque fresco painters: observation on the paintings by Johann Baptist Zimmermann in the vault of a Pilgrim church in Wies, Bavaria


Sekce 3 / Session 3
Materiálová analýza v interdisciplinárním prostoru
Material analysis in an interdisciplinary scope

Katarína Vizárová, Milena Reháková: Postavenie a význam metód analýzy a identifikácie v procese ochrany objektov dedičstva na papierovom nosiči, Position and importance of analytical methods in the process of protection of paper-based heritage objects

Milena Bartlová: Mohou být materiálové analýzy pevnou oporou uměleckohistorického hodnocení?, Can material analyses firmly support an art historical evaluation?

Jana Waisserová, Renata Tišlová, Pavel Waisser, Thomas Köberle: Italský renesanční štuk na zámku v Telči - materiálová charakteristika a jeho technologická rekonstrukce, Italian renaissance stucco of the Telč chateau - material characteristics and its technological reconstruction

Danica Stojkovičová, Zuzana Ludíková: Poznámky k reštaurovaniu ranobarokového hlavného oltára nanebovzatia Panny Márie v Domaniži, Notes about conservation treatment of the early baroque high altar of the assumption of the Virgin Mary in Domaniža

Igor Fogaš, Zora Wörgötter, Janka Hradilová, David Hradil, Tomáš Zikmund, Jozef Kaiser: Průzkum Madony cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně, Investigation of Madonna in the travel altar of Robert of Anjou from the collection of moravian gallery in Brno

OBJEDNAT