Degradační procesy probíhající v obrazech trvají roky, desítky či stovky let. Experimenty s modelovými vzorky vedoucí k pochopení mechanismů těchto procesů však není možné provádět tak dlouho. Laboratoř ALMA používá dvě klimatické komory, které umožňují urychlit degradační procesy za definovaných podmínek: je možné nastavit relativní vlhkost, teplotu, charakter a intenzitu osvětlení, popřípadě složení atmosféry. I za takových podmínek probíhají experimenty zaměřené na degradaci pigmentů a pojiv řádově týdny a měsíce. Kapacitu experimentálního laboratorního vybavení i analytické techniky je tudíž nutné koncepčně a detailně plánovat.

Případová studie: Kovová mýdla