Kontakty

Materiálový průzkum pro restaurátory
 
RNDr. Janka Hradilová
tel: (+420) 273 139 007 nebo (+420) 723 065 425, hradilovaj@volny.cz
Akademie výtvarných umění v Praze, Laboratoř ALMA,
Veletržní 65/825,
170 00 Praha 7 - Holešovice
 

Výzkum a vývoj
 
Mgr. David Hradil, Ph.D.
tel: (+420) 311 236 930 nebo (+420) 723 031 289,
hradil@iic.cas.cz
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.,
Laboratoř ALMA, Husinec-Řež č.p. 1001,
Husinec-Řež, 260 68