Přenosné přístroje

Mobilní laboratoř zahrnuje přenosná zařízení vlastněná oběma zakládajícími institucemi laboratoře ALMA. Umožňuje provádět bodová měření in situ - v muzeích, galeriích, kostelích, zámcích. Analytický screening je důležitý v prvních fázích restaurování (např. v rámci sondáže), a to zejména v případech, kdy převoz uměleckého díla a/nebo odběr vzorků není možný. Může být také součástí uměleckohistorického výzkumu bez návaznosti na restaurování.

Mobilní laboratoř zahrnuje dva ruční rentgenové fluorescenční analyzátory (XRF) a přenosné spektroskopické přístroje (Raman, FT-IR, UV-Vis). Ovládání přenosných zařízení je obvykle velmi snadné, což někdy vede k názoru, že je může používat i laik. Ve skutečnosti je to právě naopak – z analytického hlediska se jedná o značně nestandardní měření a jeho interpretace má řadu omezení, která je třeba brát v úvahu. Testování mobilních zařízení je proto nedílnou součástí metodického výzkumu v laboratoři ALMA.