Přístrojové vybavení

Úspěšné řešení všech otázek souvisejících s klíčovými tématy vyžaduje nejen sledování aktuálních analytických trendů a nákup nákladného přístrojového vybavení, ale také otestování všech používaných metod pro účely průzkumu výtvarného umění a optimalizaci analytických postupů tak, aby bylo získáno maximum analytické informace při minimálním zásahu do uměleckého díla.
V praxi se lze bohužel setkat s rutinními analýzami bez systematického výzkumu a testování, které mnohdy vedou k dezinterpretacím.

Laboratoř ALMA drží krok s aktuálními analytickými trendy ve výzkumu kulturního dědictví a klade důraz mimo jiné na přenosnost přístrojů (průzkum uměleckých děl in situ) a neinvazivní průzkum (analýza materiálů bez nutnosti odběru vzorků) s použitím skenovacích technik s vysokým rozlišením. ALMA rovněž nabízí širokou škálu pokročilých laboratorních přístrojů pro analýzu mikrovzorků.

Přenosné přístroje

Radiografie a IR reflektografie

Velkoplošný MA-XRF skener

Optická a elektronová mikroskopie

Rentgenová difraktometrie

FT-IR mikroskop

Speciální analýzy