Portrétní miniatury

V Evropě se portrétní miniatury poprvé objevily v Anglii v 16. století. Způsob jejich přípravy byl inspirován středověkými iluminovanými rukopisy a zpočátku byly malovány na napnutý pergamen či papír. Po roce 1700 se již objevují na slonovinových destičkách, které se v průběhu 18. a 19. století staly jejich nejobvyklejší podložkou. Nejčastěji byly malby provedeny technikou akvarelu či kvaše. Vzhledem k variabilitě použitých materiálů není snadné najít jednotný analytický postup. Kvůli velmi tenkým a vysoce kompaktním barevným vrstvám navíc není možné odebírat vzorky. Proto byl pro průzkum miniatur v laboratoři ALMA zaveden plně neinvazivní přístup využívající široké spektrum metod.

Kombinuje velkoplošné skenovací techniky (zejména MA-XRF a IRR), přenosné spektroskopické metody a laboratorní metody používané pro měření malých objektů v podmínkách okolního prostředí (XRPD, environmentální SEM). Tato analytická strategie přinesla řadu překvapivých výsledků: došlo k rozlišení kopií a falzifikátů, byla prokázána originalita, popř. sekundární modifikace signatur, lokalizovány retuše a přemalby, nebo identifikovány neobvyklé pigmenty (např. Cassiův purpur). Vůbec poprvé byly na miniaturách popsány procesy tvorby kovových mýdel indikující mnohem častější používání oleje, než se předpokládalo.

Nedávné poblikace:
Hradilová J., Hradil D., Pech M., Bezdička P., Neděla V., Tihlaříková E., Targowski P.: Complementary use of X-ray based imaging and analytical methods in the investigation of miniature portraits. Microchemical Journal 153 (2020) 104371. 
https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.104371
Garrappa S., Hradil D, Hradilová J., Kočí E., Pech M., Bezdička P., Švarcová S.: Non-invasive identification of lead soaps in painted miniatures. Analytical and Bioanalytical Chemistry (in press). DOI: 10.1007/s00216-020-02998-7. https://doi.org/10.1007/s00216-020-02998-7

Příklad miniatury z Oblastního muzea Chomutov - mapy vybraných prvků znázorňující oblasti s retušemi Zn a Ti bělobou; modrá uniforma je namalována směsí pigmentů na bázi Co a Cu.