Technika malby

Laboratoř ALMA provádí materiálový výzkum pro restaurátorskou a konzervátorskou praxi a pro účely umělecko-historického hodnocení obrazů v rámci interdisciplinárních projektů. Výstup materiálové analýzy zahrnuje i interpretaci malířské techniky v mikroměřítku, tedy detailní popis technického projevu malíře, jeho preferencí ve výběru materiálů a způsobu jejich zpracování. Na interpretaci zasazené do širšího kontextu se podílejí všechny části laboratoře - od experimentálního výzkumu materiálů, přes optimalizaci analytických postupů až ke zkušenému popisu stratigrafie barevných vrstev a srovnání s archivními vzorky.


V kombinaci s makroskopickými technikami umožňujícími vizualizaci vnitřní struktury uměleckých děl (velkoplošné rentgenové fluorescenční skenování – MA-XRF, rentgenová radiografie - XRR a IR reflektografie - IRR) je laboratoř schopna nabídnout velmi komplexní výsledek, který může významně přispět k historickému, regionálnímu a/nebo dílenskému zařazení obrazu a také k odlišení pozdějších zásahů. Odborné znalosti laboratoře pokrývají všechna období malířského umění: od počátku evropského malířství až po moderní a současné umění.

 

Případové studie:

Mistr Pavel z Levoče

Pozdní gotika v Krušnohoří

Příčný řez mikrovzokem ve viditelném (vlevo) a UV světle (vpravo), na kterém lze pozorovat stratigrafii přípravných vrstev, maleb a přemaleb, barvu a morfologii pigmentových zrn a charakteristickou UV fluorescenci pigmentů a pojiv.