Umístění laboratoří

Veletržní, Praha

Optická mikroskopie a grafické studio (optický polarizační mikroskop s Vis a UV zářením, stereoskopy, digitální fotoaparáty a mikrokamery, počítače pro zpracování velkých datových souborů, kalibrované monitory a vysokorozlišovací skenery)

Laboratoř pro přípravu vzorků (digestoř, klimatická komora, bruska, odstředivka a další drobná zařízení)

Studio pro neinvazivní zobrazování (velkoplošný MA-XRF skener, rentgenová radiografie s vysokým rozlišením a IR reflektografie s vysokým rozlišením)
Archiv referenčních vzorků (referenční pigmenty, barviva, pojiva, přírodní suroviny, modelové barvy, modelové vzorky a technologické repliky)
​​​​​​

 

Husinec-Řež

Chemická laboratoř (bruska, laboratorní sušička, pec, třepačky, klimatická komora, odstředivka, ultrazvuková lázeň a další drobná zařízení)

Laboratoř rentgenové práškové difrakce (difraktometry pro měření v reflexi a transmisi, pro mikrodifrakci a vysokoteplotní XRD experimenty)

Spektroskopická laboratoř (FT-IR spektrometr, FT-IR mikroskop s detektory MCT a FPA pro chemické zobrazování)

Další přístroje (k dispozici v jiných odděleních ústavu, např. skenovací elektronové mikroskopy s detektory EDS a WDS (SEM-EDS/WDS), skenovací a transmisní elektronové mikroskopy s vysokým rozlišením – (HR)SEM, HRTEM, STEM, FT Ramanův mikroskop, termická analýza – TA-MS, plynová chromatografie GC-MS atd.)


Sdílená mobilní laboratoř

Mobilní laboratoř představuje sadu snadno přenosných analytických přístrojů použitelných pro in situ analýzu uměleckých děl. Obsahuje:
- dva ruční EDXRF analyzátory (AVU)
- přenosný Ramanův spektrometr s vláknovou optikou a mobilním mikroskopem (ÚACH)
- přenosný FT-IR spektrometr s vyměnitelnou měřicí hlavicí umožňující reflexní měření a měření pomocí ATR krystalu (ÚACH)
- přenosný UV-Vis spektrometr s vláknovou optikou - FORS (AVU)