Grantová agentura ČR

Badatelské projekty

2017 - 2019 (3 roky): Provenienční analýza italského výtvarného umění pokročilými geovědními a archeometrickými postupy (17-25687S)

2017 - 2019 (3 roky): Tvorba kovových mýdel v malířských dílech jako příčina jejich degradace (17-15621S)

2014 - 2016 (3 roky): Mikroanalýza jílových minerálů ve výtvarném umění jako součást provenienčních studií (14-22984S)

2012 - 2014 (3 roky): Zpracování multimodálních obrazových dat založených na matematických modelech optických vlastností barev a jejich použití pro studium uměleckých děl (P103/12/2211)

2007 - 2009 (3 roky): Nové metody v neinvazívní analýze a mikroanalýze středověké umělecké malby ve vztahu k původu pigmentů a procesům jejich chemické degradace (GA 203/07/1324

2004 - 2006 (3 roky): Materiálové a mikrostrukturní znaky při hodnocení stáří a techniky středoevropské malby (GA 203/04/2091)

Juniorské projekty

2006 - 2008 (3 roky): Příčiny a mechanismy poškození nástěnných maleb solemi (KJB400320602)

2004 - 2006 (3 roky): Využití rentgenové mikrodifrakce pro analýzu uměleckých předmětů (KJB1032401)