Článek na titulní straně Dalton Transactions

2021-08-04 16:46:32 aktualizováno | admin | 43x
Článek na titulní straně Dalton Transactions

Vědecký článek „Uncovering lead formate crystallization in oil-based paintings“ skupiny ALMA, který vznikl ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., byl zařazen mezi „HOT articles“ v časopise Dalton Transactions a je po dobu šesti týdnů volně přístupný na stránkách časopisu. Tento článek se také objevuje na titulní straně časopisu.

Titulní strana časopisu Dalton Transctions