Návštěva Dr. Joena Hermanse z Rijkmusea a Amsterdamské univerzity

2021-10-06 16:12:00 aktualizováno | admin | 53x
Návštěva Dr. Joena Hermanse z  Rijkmusea a Amsterdamské univerzity

V rámci výzkumné aktivity Vliv vnitřního prostředí staveb na stabilitu výtvarných děl, která je součástí programu Strategie AV21 č. 23. (Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život; Město jako laboratoř změny – UACH (cas.cz)), proběhla začátkem července několikadenní návštěva Dr. Joen Hermanse v laboratoři ALMA. Dr. Hermans, pracující na Amsterdamské univerzitě a vědeckém oddělení nizozemského Rijksmusea, patří k předním expertům na vznik kovových mýdel v olejomalbách. Součástí návštěvy byla kromě prohlídky obou pracovišť i intenzivní diskuse o chemismu, kinetice a krystalizaci kovových mýdel v uměleckých dílech. Tato diskuze vedla k dohodě o úzké spolupráci v následujících měsících. Vyvrcholením celého pobytu byl seminář nazvaný Metal Soaps in Paintings: History, Chemistry and Crystallography, který se konal v úterý 13.7. v ÚACH a byl rovněž přístupný on-line.

1.	Dr. Joen Hermans přednáší na semináři konaném v Ústavu anorganické chemie AV ČR. Na téma Kovová mýdla: Chemická reaktivita kinetika ve vrstvách olejomaleb.

2.	Společná fotografie laboratoře ALMA s Joenem Hermansem před budovou ve Veletržní ulici v Praze.3.	Prohlídka laboratoře ALMA ve Veletržní ulici v Praze.